☟ Seznam lokacij

SLO Tehniški muzej Slovenije

☜ Nazaj

Tehniški muzej Slovenije

Bistra 6
1353 Borovnica

Tehniški muzej Slovenije ima v svojem naboru muzejskih eksponatov več enot, ki se navezujejo na glasbo. Predvsem gre za naprave, namenjene predvajanju, snemanju, obdelavi in hrambi glasbenih zapisov. Največ je radijskih sprejemnikov (več kot 300), sledijo gramofoni in sorodne naprave, magnetofoni in nekaj sodobnejših digitalnih predvajalnikov. V zbirki je tudi nekaj glasbenih avtomatov. V vseh kategorijah se osredotočajo na iskanje domačih izdelkov, seveda pa imajo tudi tuje, ki so se uporabljali pri nas. V muzeju hranijo tudi zbirko več kot štiristo gramofonskih plošč, medtem ko glasbenih inštrumentov zbirka ne vsebuje.

Večina eksponatov je v depojih Tehniškega muzeja Slovenije v Bistri in ni dostopna javnosti, vendar so pripravili začasno razstavo Skoraj vse o zvoku (odprli so jo marca 2016), kjer je razstavljenih nekaj naprav iz omenjenih zbirk.

Orest Jarh, Tehniški muzej Slovenije