☟ Seznam lokacij

Kolofon

Uredniški odbor: Maia Juvanc, Tanja Benedik, Viktor Škedelj Renčelj, Peter Baroš

Avtorica tekstov: Maia Juvanc
 – razen: Lev Fišer (Šturm, Vilhar, Ukmar, Rihar), dr. Vesna Venišnik (Gallus, Savin), Anja Biščak (Gerbič, Premrl, Arnič, Laharnar, Vurnik, Bukovec)

Strokovni pregled: dr. Matjaž Barbo

Lektor slovenskih tekstov: Monika Jerič

Prevod: Anina Oblak

Lektor angleških tekstov: Philip Burt

Oblikovanje: Multipraktik

Programiranje: Tomaž Favai

Produkcija:
Slovenski glasbenoinformacijski center (SIGIC)
Trg francoske revolucije 6, 1000 Ljubljana, Slovenija
www.sigic.si
info@sigic.si

V sodelovanju z:
Oddelek za muzikologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
http://muzikologija.ff.uni-lj.si
muzikologija@ff.uni-lj.si

Za pomoč pri pridobivanju informacij in fotografij se zahvaljujemo: 

PREDSTAVNIKI INSTITUCIJ:

Tamara Andrejek/Pomurski muzej, Alenka Bagarič/Glasbena zbirka NUK Ljubljana, Uroš Bensa/Občina Brda, Maja  Bertoncelj/Grad Brdo, Tina Bevc Varl/Pokrajinski muzej Maribor, Bogdana Bizjak/Občina Cerknica, Marko Bonin/Pokrajinski muzej Koper, Andreja Brancelj/Belokranjski muzej, Mojca Cerkovnik/TPIC Tržič, Tone Čadež/Župnija Žiri, Boris Črnič/Narodni dom Maribor, Mira Delavec/Kulturno društvo Josipine Turnograjske, Katja Ertl/Zavod za turizem Ptuj, Nataša Farkaš/Tradicija Avsenik d.o.o., Bojan Ferenc/Občina Veržej, Špela Gacin/Zavod Znanje, Postojna, OE Turizem, Jure Galičič/Javni zavod Sotočje Medvode, Saša Globačnik/Cankarjev dom, Uroš Govek/ZKŠT kultura, Žalec, Valerija Grabner/Koroški pokrajinski muzej, Leon Gregorčič/Belokranjski muzej, Peter Grum/Oddelek za muzikologijo Filozofske fakultete, Anže Grželj/Zavod Znanje, Postojna, OE Turizem, Aleksandra Hain/Občina Ajdovščina, Tomaž Hočevar/Frančiškanski samostan Novo mesto, Gerri Hopkins/Slovenian National Home, Aleksandra Horvat/Osnovna šola Mala Nedelja, Mojca Horvat/Pokrajinski arhiv Maribor, Mitja Ivančič/KD Podgrad, Orest Jarh/Tehniški muzej Slovenije, Polonca Jazbinšek/Občina Šentjur, Borut Jenko/KD Jože Gostič, Metka Kajzer/Občina Destrnik, Damjana Kenda/Cankarjev dom, Melanija Kerševan/Krajevna skupnost Nova Gorica, Darko Knez/Narodni muzej Slovenije, Vojko Kocjančič/MoPZ Valentin Vodnik, Dolina pri Trstu, Karla Kofol/Tolminski muzej, Metoda  Kokole/Muzikološki inštitut, Tatjana P. Kolander/Zasavc, Aleksandra Korbar/Slovenska filharmonija, Maja  Kosem/Union hoteli, Alja Kramar/Radio Slovenija, Valentina Kristančič/TIC Brda, Maja  Lakota/Turizem Bled, Daša Lamut Prosen/TV Slovenija, Zorica Lazić/ Union hoteli, Teja Lesar/Muzej Ribnica, Maja  Majnik/Občina Idrija, Elena Makorič/Pokrajinski arhiv Nova Gorica, Jure Matičič/KD Franca Bernika Domžale, Dajana Maurič/POŠ Vače, Janez Meglič/KUD Jarem, Saša Mesec/Planinski muzej Mojstrana, Mojca Miklavčič/KC Delavski dom Zagorje, Ema Nartnik/KUD Gregor Rihar Polhov Gradec, Marija Nartnik/KUD Gregor Rihar Polhov Gradec, Gregor Novaković/LTO Laufar Cerkno, Tatjana  Oset/Knjižnica Šentjur, Daša Ozimek/Tehniški muzej Slovenije, Lucija  Pavlovič/Glasbena matica Ljubljana, Alenka Penko/Krajevna skupnost Harije, Majda Petejan/Občina Nova Gorica, Janja Pikš/SNG Opera in balet Ljubljana, Tanja Pogačnik/Občina Radovljica, Tina Ponebšek/Pilonova galerija Ajdovščina, Tjaša Primc, Društvo slovenskih skladateljev, Adela Pukl/Slovenski etnografski muzej, Majda Pungerčar/Dolenjski muzej, Špela Repnik/Zavod za kulturo Bled, Miran Ros/Občina Križevci pri Ljutomeru, Katarina Rus Krušelj/Slamnikarski muzej Domžale, Milan Sajovic/Union hoteli, Karmen Salmič Kovačič/Univerzitetna knjižnica v Mariboru, Ksenija Seršen/KD Veržej, Neža Sirc/TIC Cerklje, Vlasta Skumavc Rabič/Občina Kranjska gora, Matija Slak/Glasbena šola Novo mesto, Tinka Slokar/Društvo slovenskih skladateljev, Špela Smolej Milat/Slovenski planinski muzej, Hana Souček Martinc/Pionirski dom, Matjaž Šalej/Festival Velenje, Judita Šarlah/Občina Šentjur, Metod  Šenk/Gostilna in pizzerija Pod Jenkovo lipo, Janez Šimenc/Župnija Kranjska Gora, Nina Šisernik/Koroški pokrajinski muzej, Urša Šivic/GNI ZRC SAZU, Tatjana Štefanič/Pokrajinski muzej Ptuj, Neli Štular/Slovenski planinski muzej, Aljoša Tavčar/Pihalni orkester Ricmanje, Alenka Testaniere/TIC Šentjur, Nika Testen/TIC Kanal, Miha Ulčar/Domžalec, Dragica Ule/Zveza slovenskih kulturnih društev (Italija), Simona Urankar/KD Domžale, Ivanka Uršič/Pokrajinski arhiv Nova Gorica, Simona Velunšek/Pokrajinski arhiv Maribor, Darko Viler/Mestni muzej Idrija, Mirna Viola/Zveza slovenskih kulturnih društev (Italija), Peter Zavrtanik/Krajevna skupnost Kromberk, Marica Žen Brecelj/Občina Ajdovščina, Miran Žitko/Občina Postojna, Duša Žitko/Pomorski muzej Sergej Mašera

POSAMEZNIKI:
Blaženka Arnič, Milena Beguš, Andrej Doblehar, Silvana Dobrilla, Helena Filipčič Gardina, Damjana Golavšek, Franc Križnar, Riko Majcen, Andrej Makor, Aleš Marčič, Aleksandra Pertot, Martina Podričnik, Polona Prosen, Milan Razboršek, Manica Špendal, Vesna Venišnik Peternel

ŠTUDENTJE MUZIKOLOGIJE:
Blaž Andrejka, Lea Čehovin, Manca Hribar, Neža Justinek, Jan Kern, Lucija Kos, Mojca Krapež, Larisa Marolt, Maša Medved,  Luka Sraka, Nika Vogrič, Minka Žbogar

Projekt je finančno podprlo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije in Mestna občina Ljubljana