☟ List of Locations

Credits

Editorial Board: Maia Juvanc, Tanja Benedik, Viktor Škedelj Renčelj, Peter Baroš

Author of the texts: Maia Juvanc
– except: Lev Fišer (Šturm, Vilhar, Ukmar, Rihar), dr. Vesna Venišnik (Gallus, Savin), Anja Biščak (Gerbič, Premrl, Arnič, Laharnar, Vurnik, Bukovec)

Expert revision: dr. Matjaž Barbo

Slovenian language copy editor: Monika Jerič

Translation: Anina Oblak

English language copy editor: Philip Burt

Design: Multipraktik

Programing: Tomaž Favai

Production:
Slovenian music information centre (SIGIC)
Trg francoske revolucije 6, 1000 Ljubljana, Slovenija
www.sigic.si
info@sigic.si

In cooperation with:
Department of Musicology, Faculty of Arts, University of Ljubljana
Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
http://muzikologija.ff.uni-lj.si
muzikologija@ff.uni-lj.si

We would like to thank the following institutions and individuals for helping with collecting the informations and photos: 

REPRESENTATIVES OF THE INSTITUTIONS:

Tamara Andrejek/Pomurski muzej, Alenka Bagarič/Glasbena zbirka NUK Ljubljana, Uroš Bensa/Občina Brda, Maja  Bertoncelj/Grad Brdo, Tina Bevc Varl/Pokrajinski muzej Maribor, Bogdana Bizjak/Občina Cerknica, Marko Bonin/Pokrajinski muzej Koper, Andreja Brancelj/Belokranjski muzej, Mojca Cerkovnik/TPIC Tržič, Tone Čadež/Župnija Žiri, Boris Črnič/Narodni dom Maribor, Mira Delavec/Kulturno društvo Josipine Turnograjske, Katja Ertl/Zavod za turizem Ptuj, Nataša Farkaš/Tradicija Avsenik d.o.o., Bojan Ferenc/Občina Veržej, Špela Gacin/Zavod Znanje, Postojna, OE Turizem, Jure Galičič/Javni zavod Sotočje Medvode, Saša Globačnik/Cankarjev dom, Uroš Govek/ZKŠT kultura, Žalec, Valerija Grabner/Koroški pokrajinski muzej, Leon Gregorčič/Belokranjski muzej, Peter Grum/Oddelek za muzikologijo Filozofske fakultete, Anže Grželj/Zavod Znanje, Postojna, OE Turizem, Aleksandra Hain/Občina Ajdovščina, Tomaž Hočevar/Frančiškanski samostan Novo mesto, Gerri Hopkins/Slovenian National Home, Aleksandra Horvat/Osnovna šola Mala Nedelja, Mojca Horvat/Pokrajinski arhiv Maribor, Mitja Ivančič/KD Podgrad, Orest Jarh/Tehniški muzej Slovenije, Polonca Jazbinšek/Občina Šentjur, Borut Jenko/KD Jože Gostič, Metka Kajzer/Občina Destrnik, Damjana Kenda/Cankarjev dom, Melanija Kerševan/Krajevna skupnost Nova Gorica, Darko Knez/Narodni muzej Slovenije, Vojko Kocjančič/MoPZ Valentin Vodnik, Dolina pri Trstu, Karla Kofol/Tolminski muzej, Metoda  Kokole/Muzikološki inštitut, Tatjana P. Kolander/Zasavc, Aleksandra Korbar/Slovenska filharmonija, Maja  Kosem/Union hoteli, Alja Kramar/Radio Slovenija, Valentina Kristančič/TIC Brda, Maja  Lakota/Turizem Bled, Daša Lamut Prosen/TV Slovenija, Zorica Lazić/ Union hoteli, Teja Lesar/Muzej Ribnica, Maja  Majnik/Občina Idrija, Elena Makorič/Pokrajinski arhiv Nova Gorica, Jure Matičič/KD Franca Bernika Domžale, Dajana Maurič/POŠ Vače, Janez Meglič/KUD Jarem, Saša Mesec/Planinski muzej Mojstrana, Mojca Miklavčič/KC Delavski dom Zagorje, Ema Nartnik/KUD Gregor Rihar Polhov Gradec, Marija Nartnik/KUD Gregor Rihar Polhov Gradec, Gregor Novaković/LTO Laufar Cerkno, Tatjana  Oset/Knjižnica Šentjur, Daša Ozimek/Tehniški muzej Slovenije, Lucija  Pavlovič/Glasbena matica Ljubljana, Alenka Penko/Krajevna skupnost Harije, Majda Petejan/Občina Nova Gorica, Janja Pikš/SNG Opera in balet Ljubljana, Tanja Pogačnik/Občina Radovljica, Tina Ponebšek/Pilonova galerija Ajdovščina, Tjaša Primc, Društvo slovenskih skladateljev, Adela Pukl/Slovenski etnografski muzej, Majda Pungerčar/Dolenjski muzej, Špela Repnik/Zavod za kulturo Bled, Miran Ros/Občina Križevci pri Ljutomeru, Katarina Rus Krušelj/Slamnikarski muzej Domžale, Milan Sajovic/Union hoteli, Karmen Salmič Kovačič/Univerzitetna knjižnica v Mariboru, Ksenija Seršen/KD Veržej, Neža Sirc/TIC Cerklje, Vlasta Skumavc Rabič/Občina Kranjska gora, Matija Slak/Glasbena šola Novo mesto, Tinka Slokar/Društvo slovenskih skladateljev, Špela Smolej Milat/Slovenski planinski muzej, Hana Souček Martinc/Pionirski dom, Matjaž Šalej/Festival Velenje, Judita Šarlah/Občina Šentjur, Metod  Šenk/Gostilna in pizzerija Pod Jenkovo lipo, Janez Šimenc/Župnija Kranjska Gora, Nina Šisernik/Koroški pokrajinski muzej, Urša Šivic/GNI ZRC SAZU, Tatjana Štefanič/Pokrajinski muzej Ptuj, Neli Štular/Slovenski planinski muzej, Aljoša Tavčar/Pihalni orkester Ricmanje, Alenka Testaniere/TIC Šentjur, Nika Testen/TIC Kanal, Miha Ulčar/Domžalec, Dragica Ule/Zveza slovenskih kulturnih društev (Italija), Simona Urankar/KD Domžale, Ivanka Uršič/Pokrajinski arhiv Nova Gorica, Simona Velunšek/Pokrajinski arhiv Maribor, Darko Viler/Mestni muzej Idrija, Mirna Viola/Zveza slovenskih kulturnih društev (Italija), Peter Zavrtanik/Krajevna skupnost Kromberk, Marica Žen Brecelj/Občina Ajdovščina, Miran Žitko/Občina Postojna, Duša Žitko/Pomorski muzej Sergej Mašera

INDIVIDUALS:
Blaženka Arnič, Milena Beguš, Andrej Doblehar, Silvana Dobrilla, Helena Filipčič Gardina, Damjana Golavšek, Franc Križnar, Riko Majcen, Andrej Makor, Aleš Marčič, Aleksandra Pertot, Martina Podričnik, Polona Prosen, Milan Razboršek, Manica Špendal, Vesna Venišnik Peternel

STUDENTS OF MUSICOLOGY:
Blaž Andrejka, Lea Čehovin, Manca Hribar, Neža Justinek, Jan Kern, Lucija Kos, Mojca Krapež, Larisa Marolt, Maša Medved,  Luka Sraka, Nika Vogrič, Minka Žbogar

This project received financial support from the Ministry of Culture of the Republic of Slovenia and the City Municipality of Ljubljana.